Sportpark Escamp I – Den Haag

Meer verbinding met de wijk, een open karakter en een gevarieerd (sport)aanbod voor het traditionele sportpark Escamp I In Den Haag Zuidwest. In samenspraak met sportverenigingen, inwoners en betrokken partijen is een ontwerp voor de herinrichting van sportpark Escamp I opgesteld. Met routes de wijk in, een meer gevarieerd sportaanbod, samenwerking, een open karakter en … Lees meer

Fieldlab open sportpark

Sportpark de Kamp in Cothen een meer open karakter geven, verbonden met de wijk is de opgave in Wijk bij Duurstede als modelaanpak voor meer gemeenten in de Provincie Utrecht. Samen met betrokken partijen en inwoners is sportpark de Kamp in Cothen een impuls gegeven met meer ruimte, mogelijkheden en activiteiten voor een levendig sportpark … Lees meer

Bijlmer sportpark

Het Bijlmer sportpark als een open en geïntegreerd onderdeel van het Nelson Mandela park met een sportaanbod dat aansluit bij de vraag in Amsterdam Zuidoost. De grenzen tussen het stadspark en sportpark lopen vloeiend in elkaar over. Er is een groene en motorische uitdagende buitenruimte ontworpen om te spelen, sporten en ontmoeten. De traditionele atletiek … Lees meer

Park Rozendaal

Een grasveld omtoveren tot beweegtuin voor de buurt, natuurlijk en avontuurlijk spelen gekoppeld aan een goede groenstructuur en sterke park inrichting. Vorige Volgende

Vitaal Sportpark

Het Gelderse model voor de doorontwikkeling van sportparken met als kernelementen: functiemenging, ruimtelijke integratie, goede benutting, openheid en bestuurlijke Vitaliteit. Op basis van een verkennend onderzoek onder 16 Gelderse gemeenten is een model ontwikkeld om de sportief maatschappelijke waarde van sportparken te stimuleren. Het Vitaal Sportpark model kent 5 kenmerken: functiemenging, ruimtelijke integratie, goede benutting, … Lees meer

Landgoed Adrichem

De ruimtelijke vervlechting van een stadspark en sportpark met meer groen, meer voor inwoners en meer sport. Wat begon met een ruimtelijke vraag over een extra hockeyveld, werd een gebiedsontwikkeling voor een groene en gezonde leefomgeving voor Beverwijk. De wens voor meer ruimte voor sport is gecombineerd met meer groen, meer recreatie en minder overlast … Lees meer

Vitaal sportpark de Pas

Best practice vitaal sportpark met open routes, natuurlijk spelen, ongeorganiseerde sport, kleurrijk natuurlandschap en een goede toekomst voor georganiseerde sport. Het Vitaal sportparkmodel is door sportverenigingen en maatschappelijke organisaties in Elst succesvol vertaald in open sportpark met ruimte voor natuurlijk spelen, ongeorganiseerde sport en recreatie. Waar je kunt genieten van een kleurrijke groene omgeving langs … Lees meer

Sportpark Ookmeer

Een plan voor een sportpark met allure en sterke identiteit om een impuls te geven aan de sport in Amsterdam Nieuw West, verrommeling tegen te gaan en voldoende sportruimte te bieden bij een groeiende stad. Voor een van de grootste sportparken van Nederland is een toetsingskader opgesteld om de identiteit van het sportpark te borgen … Lees meer