Sportpark Escamp I – Den Haag

Meer verbinding met de wijk, een open karakter en een gevarieerd (sport)aanbod voor het traditionele sportpark Escamp I In Den Haag Zuidwest.

In samenspraak met sportverenigingen, inwoners en betrokken partijen is een ontwerp voor de herinrichting van sportpark Escamp I opgesteld. Met routes de wijk in, een meer gevarieerd sportaanbod, samenwerking, een open karakter en ruimte voor (on)georganiseerde sport en wijkfuncties wordt het park verbonden met de wijk.