Vitaal Sportpark

Het Gelderse model voor de doorontwikkeling van sportparken met als kernelementen: functiemenging, ruimtelijke integratie, goede benutting, openheid en bestuurlijke Vitaliteit.

Op basis van een verkennend onderzoek onder 16 Gelderse gemeenten is een model ontwikkeld om de sportief maatschappelijke waarde van sportparken te stimuleren. Het Vitaal Sportpark model kent 5 kenmerken: functiemenging, ruimtelijke integratie, goede benutting, openheid en bestuurlijke Vitaliteit. Het vormt een leidraad voor de doorontwikkeling van sportparken in Gelderland . . . en ver daarbuiten.