Over ons

Sport en Ruimte is een bijzonder ontwerp- en adviesbureau voor sportief ruimtelijke opgaven. Kennis van sport en verstand van openbare ruimte komen letterlijk bijeen in een creatief bureau. Sport en Ruimte komt met vernieuwende ideeën voor de inrichting van de fysieke ruimte om mensen te stimuleren tot een actievere levensstijl. Dit doen we door een optimale inrichting van sportparken, directe leefomgeving en openbare ruimte. Op ieder domein afzonderlijk maar met name in hun onderlinge, synergetische samenhang. Gebaseerd op de sportbehoefte van de bewoners en gebruikers van de buurt, wijk of sportpark formuleren wij ruimtelijke, programmatische en/of sociale ingrepen om te komen tot een vitale sportinfrastructuur.

Vitaal Sportpark

Alhoewel de context van en vraag naar sport verandert, kan het sportpark een sleutelrol blijven vervullen in de lokale (sport)infrastructuur. Daarvoor moeten de sportparken zich gaan verbreden, niet alleen organisatorisch maar zeker ook fysiek. Het sportpark gaat dan meer onderdeel gaan uitmaken van het dagelijkse maatschappelijke leven. Dat noemen we een vitaal en toekomstbestendig sportpark.

Opdrachtgevers

Contact

Rens van Kleij is van huis uit bewegingswetenschapper (VU A’dam), heeft tevens een MBA-degree en beschikt over ruime ervaring en deskundigheid t.a.v. sportieve opgaven waaronder accommodatievraagstukken, privatisering en de herinrichting van sportparken. Rens excelleert wanneer verschillende partijen uit het maatschappelijk middenveld moeten worden samengebracht om te komen één visie, één programma van eisen of één gezamenlijk project. Wanneer ‘standaardoplossingen’ niet toereikend zijn, is Rens aan zet.

Rens van Kleij

Thecla van Dijk studeerde ruimtelijk vormgeving aan de kunstacademie in Utrecht, is tevens stadsocioloog en beschikt over ruime ervaring en deskundigheid t.a.v. ruimtelijke opgaven. Zij kan op ludieke wijze participatieprocessen vertalen naar een sterk en creatief ruimtelijk ontwerp. Thecla is in staat bruggen te bouwen als er tegenstrijdige belangen zijn en gezamenlijk tot een sterk, sprekend plan te komen dat met enthousiasme wordt ontvangen.

Thecla van Dijk

Frees 9
1423 EK Uithoorn
Nederland

t: 06 21590617 / 06 52416680
e: info@sportenruimte.nl
w: www.sportenruimte.nl

Sport en Ruimte is lid van Vereniging Sport en Gemeenten