Ons team

Sport&Ruimte spreekt de verschillende ‘talen’ van ecologie, groen, sport, techniek en landschappelijk ontwerp. Wij nemen niets als vanzelfsprekend aan. Wij krijgen letterlijk beweging in stroeve projecten waarbij discussies over waarden op het scherpst van de snede wordt gevoerd.

 

Thecla van Dijk

Thecla studeerde ruimtelijk vormgeving aan de kunstacademie in Utrecht, is tevens stadsocioloog en beschikt over ruime ervaring en deskundigheid t.a.v. ruimtelijke opgaven. Vanaf haar studie heeft ze 14 jaar bij OKRA landschapsarchitecten gewerkt voordat ze in 2016 samen met Rens bureau Sport&Ruimte begon. Zij kan op ludieke wijze participatieprocessen vertalen naar een sterk en creatief ruimtelijk ontwerp. Thecla is in staat bruggen te bouwen als er tegenstrijdige belangen zijn en gezamenlijk tot een sterk, sprekend plan te komen dat met enthousiasme wordt ontvangen.

Rens van Kleij

Rens is bewegingswetenschapper (VU-Adam) aangevuld met een MBA. Hij heeft ruime ervaring met lokale accommodatievraagstukken en sportieve programma’s variërend van concrete plannen voor sportparken tot buurtsportcoachprogramma’s en beheer- en organisatievraagstukken, tarieven en subsidies. Rens excelleert wanneer verschillende partijen uit het maatschappelijk middenveld moeten worden samengebracht om te komen tot één visie, één programma van eisen of één gezamenlijk project. Wanneer ‘standaardoplossingen’ niet toereikend zijn, is Rens aan zet. Als persoon is Rens sociaal, innemend en zeer gedreven.

Wouter Stuive

Wouter is civiel technicus (HTS Civiele techniek). Hij is een creatieve techneut die kansen ziet. Onderzoekend en doelgericht stimuleert hij ontwikkelingen en innovaties. Daarnaast is hij gericht op de relatie en procesverbetering. Een allround adviseur die zijn kennis en ervaring heeft opgebouwd binnen de brede werkvelden infra en milieu met de laatste 15 jaar het ontwerpen en realiseren van toekomstbestendige buitensportaccommodaties en sportvelden als specialisme. Wouter zijn hart gaat sneller kloppen van “duurzame sportvelden” die een bijdrage leveren aan de klimaat opgave.