Sportpark Ookmeer

Een plan voor een sportpark met allure en sterke identiteit om een impuls te geven aan de sport in Amsterdam Nieuw West, verrommeling tegen te gaan en voldoende sportruimte te bieden bij een groeiende stad.

Voor een van de grootste sportparken van Nederland is een toetsingskader opgesteld om de identiteit van het sportpark te borgen en mogelijk functieverlies en verrommeling tegen te gaan. Er is bovendien een ontwikkelplan opgesteld met meer ruimte voor urban en ongeorganiseerde sporten en verbinding met de wijk om zo de achterblijvende sportdeelname in Amsterdam Nieuw West een impuls te geven.