Bijlmer sportpark

Het Bijlmer sportpark als een open en geïntegreerd onderdeel van het Nelson Mandela park met een sportaanbod dat aansluit bij de vraag in Amsterdam Zuidoost.

De grenzen tussen het stadspark en sportpark lopen vloeiend in elkaar over. Er is een groene en motorische uitdagende buitenruimte ontworpen om te spelen, sporten en ontmoeten. De traditionele atletiek accommodatie wordt doorontwikkeld tot een urban athletics accommodatie met ruime mogelijkheden voor ongeorganiseerde sport, urban sport en inpassing van een softbalveld.