Ons werk

Deze sectie bevat informatie over veel van onze cases. Bekijk enkele van onze favoriete projecten en prestaties.

Meer verbinding met de wijk, een open karakter en een gevarieerd (sport)aanbod is de opgave voor het traditionele sportpark Escamp I In Den Haag Zuidwest.

Sportpark de Kamp in Cothen een meer open karakter geven, verbonden met de wijk is de opgave in Wijk bij Duurstede als modelaanpak voor meer gemeenten in de Provincie Utrecht.

Bijlmersportpark

Het Bijlmerpark vormt een mooie groene open plek waar verschillende recreatieve, culturele en sportieve functies samenkomen. Het sportpark dient een open en geïntegreerd onderdeel van het park te vormen met een aanbod dat intensief gebruikt wordt. 

Het Vitaal Sportpark vormt voor de provincie Gelderland de leidraad voor de doorontwikkeling van sportparken met als kernelementen: Functiemenging, Ruimtelijke integratie, Goede benutting, Openheid en Bestuurlijke Vitaliteit.

Een grasveld omtoveren tot beweegtuin voor de buurt, natuurlijk en avontuurlijk spelen gekoppeld aan een goede groenstructuur en sterke park inrichting.

De ruimtelijke vervlechting van een stadspark en sportpark met meer groen, meer voor inwoners en meer sport

Best practice vitaal sportpark met open routes, natuurlijk spelen, ongeorganiseerde sport, kleurrijk natuurlandschap en een goede toekomst voor georganiseerde sport. 

Een plan voor een sportpark met allure en sterke identiteit om een impuls te geven aan de sport in Amsterdam Nieuw West, verrommeling tegen te gaan en voldoende sportruimte te bieden bij een groeiende stad.