OVERBETUWE – DE PAS

Data

Sportverenigingen aan zet
Tegen de groeiende dorpskern Elst ligt sportpark De Pas. Een goed en traditioneel sportpark dat aan de vooravond staat van verdere intensivering van primaire sportvoorzieningen. Einde 2017 besloot de gemeenteraad van Overbetuwe voor: de aanleg van een multifunctioneel veld voor alle gebruikers op sportpark De Pas, het sportpark door te ontwikkelen tot een vitaal sportpark, het recent aangekochte perceel hierin te betrekken en de middelen pas in te zetten nadat de clubs echt aan zet zijn geweest en er een goed plan aan de gemeenteraad is voorgelegd. Dat plan is door Sport en Ruimte samen met de sportverenigingen, gemeente en direct betrokken opgesteld. Er zijn zes thematische verenigingsavonden georganiseerd, en 1 op 1 gesprekken gevoerd, meerdere vakgebied overstijgende overleggen met ambtenaren gevoerd uiteraard is de locatie zelf geanalyseerd op kansen en mogelijkheden.

Voor iedere sporter
Op een sportpark moet je goed kunnen sporten, ongeacht of dat nu hockey, voetbal of een meer individuele sport is. Op sportpark De Pas zijn negen voetbalvelden en drie hockeyvelden aanwezig. Met de omzetting van een natuurgras voetbalveld naar kunstgras kan voldoende wedstrijd- en trainingscapaciteit worden gerealiseerd. Een voetbalveld wordt gesitueerd op het nieuw aangekochte perceel om aan de kant van Elst een openbaar en uitnodigend sportaanbod te realiseren. Op kopse kant van het nieuwe perceel wordt een parksfeer gerealiseerd waar inwoners kunnen recreëren en de jongste inwoners kunnen spelen. Picknickmogelijkheden tussen de fruitbomen worden afgewisseld met natuurlijke speel- en ravotplekken. Een professioneel volwaardig bootcampterrein met professionele toestellen voor een serieuze workout vormt De Pas ook dé plek voor de ongeorganiseerde sporter.

Meest gastvrije sportpark van Gelderland
Op De Pas is een ruime vijver beschikbaar die tot op heden vrijwel ongemoeid werd gelaten. In samenspraak met hengelsportvereniging de Rietvoorn wordt De Pas-vijver Aalscholver-proof bevisbaar gemaakt met een vissteiger voor mensen met een beperking. In samenspraak met scouting Elst wordt het water ingezet voor vlottenbouw, waterballen, tokkelbaan dan wel hangbrug over het water. Tot slot wordt er een terras op het water gerealiseerd waarbij bewoners van de Diestroom de gastheer en gastvrouw vormen. Hier kan de ‘andere’ bezoeker van het sportpark terecht voor een kop koffie en een versnapering. Sportpark De Pas wordt het meest gastvrije sportpark van Gelderland. Een iconische ontvangstpoort maakt duidelijk dat je op De Pas bent. Een goede routing en bewegwijzering brengt je vervolgens op de plek van bestemming of parkeren. En dit alles kan alleen als er ook sprake is van bestuurlijke vitaliteit en ondernemerszin van de gezamenlijke verenigingen.

Data

Opdrachtgever
Gemeente Overbetuwe
Product
Concept uitwerking Vitaal Sportpark + concept ontwerp
Periode
2018
Programma
Inpassing multifunctioneel veld, optimalisatie sportvelden, optimalisatie recreatief park, versterken maatschappelijk perspectief
Status
In juli 2018 zal de gemeenteraad van Overbetuwe met de behandeling van de kadernota definitief besluiten over het beschikbaar stellen van de financiële middelen voor realisatie van Vitaal sportpark de Pas. De planvorming van Vitaal sportpark de Pas in Elst is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Gelderland.

Frees 9
1423 EK Uithoorn
Nederland

t: 06 21590617 / 06 52416680
e: info@sportenruimte.nl
w: www.sportenruimte.nl

Sport en Ruimte is lid van Vereniging Sport en Gemeenten