DIEMEN – HAALBAARHEID SPORTHAL

Data

Diemen groeit door. Door nieuwbouwontwikkeling neemt het inwoneraantal substantieel toe waardoor het huidige tekort aan grote binnensportruimte manifester en noodzakelijker wordt. Bovendien komt het einde van de levensduur van de blaashal – een grote (incourante) sporthal – in zicht. Zie hier, de aanleiding voor een haalbaarheidsonderzoek naar een permanente sporthal op het sportcomplex aan de Bernhardlaan.

Scenario’s, ramingen en ruimtelijke inpassing
Op het sportcomplex aan de Bernhardlaan staat reeds sporthal Diemen, een oude maar goed functionerende sporthal in een kwalitatief goede staat van onderhoud. Tevens telt het sportcomplex een tweetal handbalvelden waarvan er één gedurende het binnen seizoen wordt voorzien van een blaashal. Verschillende scenario’s voor realisatie van een extra sporthal zijn uitgewerkt. Een (tijdelijke) standalone sporthal op één van de handbalvelden lijkt voor de hand liggend. Functioneel verliest treedt echter op wanneer de nieuwe sporthal niet geschakeld wordt aan de bestaande sporthal. Schakelen kan wanneer de bestaande hal flink gestript en gerenoveerd wordt ter voorkoming van een geschakeld gebouw met twee leeftijden. Ook een renovatie van een sporthal leidt echter niet tot een optimale functionaliteit zoals die kan worden verkregen bij nieuwbouw. Vanuit een optimaal functioneel perspectief kan de bestaande sporthal beter vervangen worden door twee nieuwe sporthallen. Twee nieuwe sporthallen die op maaiveld dan wel gestapeld gerealiseerd kunnen worden. En wat gebeurt er met de eigen clubaccommodatie van de handbalvereniging tussen de huidige handbalvelden en de sporthal.
Een haalbaarheidsstudie vergt een afweging van verschillende grootheden waaronder: functionele, financiële en ruimtelijke, maar zeker ook sportief maatschappelijke.

Data

Opdrachtgever
Gemeente Diemen
Product
Haalbaarheidsonderzoek sporthal
Periode
Medio 2017 – okt 2017
Programma
Opstellen ruimtelijke scenario’s, functionele programma’s van eisen en stichtingskostenramingen
Status
Vastgesteld
Frees 9
1423 EK Uithoorn
Nederland

t: 06 21590617 / 06 52416680
e: info@sportenruimte.nl
w: www.sportenruimte.nl

Sport en Ruimte is lid van Vereniging Sport en Gemeenten