BEVERWIJK – LANDGOED ADRICHEM

Data

Inpassing vierde hockeyveld
In Beverwijk zoekt men al jaren een goede locatie voor een vierde hockeyveld. Waar nut en noodzaak voor een extra veld onomstreden zijn, is de locatie dat allesbehalve. Integreren op het sportpark zet de andere sportverenigingen onder druk. Ruimte maken in het recreatieve park door een paar bomen te kappen stuit op bezwaren van bewoners. De voorgeschiedenis van het vierde hockeyveld in Beverwijk toont exact aan wat sportief ruimtelijke vraagstukken zo lastig maakt.
Het wegen van verschillende grootheden
Een goede uitkomst maakt een vergelijk noodzakelijk van verschillende grootheden (o.a. sportieve toekomst, financiën, ruimtelijk, verkeer, parkeren, maatschappelijke overlast, natuurbehoud en waterberging). Het is slechts ten dele een technisch vraagstuk, maar bovenal een sportief maatschappelijk vraagstuk. Zo dient er een politiek maatschappelijke afweging te worden gemaakt in wat wel en wat niet haalbaar is, waarbij alle losse facetten integraal worden bekeken en in samenhang worden beoordeeld.

Sport en recreatie in één park

Dit heeft geleid tot de visie Landgoed Adrichem waarbij recreatiepark en sportpark met elkaar worden vervlochten. De ruimte voor sporten wordt geoptimaliseerd, het sportpark wordt toegankelijk voor recreanten en een doorgaande fietsroute over het park versterkt de verbinding met de woonwijken. Hiermee wordt het rendement van de investering in sport veel groter. Elke inwoners van Beverwijk krijgt ineens 200% meer park in de nabije omgeving. Dit geeft zowel het georganiseerde sporten, als het ongeorganiseerde sporten als het recreatieve gebruik van de buitenruimte een grote impuls.

Data

Opdrachtgever
Gemeente Beverwijk
Product
Quickscan + uitwerking
Periode
Najaar 2017- begin 2018
Programma
Inpassing 4e hockeyveld, optimalisatie sportvelden, optimalisatie recreatief park, creëren van extra ruimte voor waterberging
Status
Ter vaststelling / ontwerpfase 

Frees 9
1423 EK Uithoorn
Nederland

t: 06 21590617 / 06 52416680
e: info@sportenruimte.nl
w: www.sportenruimte.nl

Sport en Ruimte is lid van Vereniging Sport en Gemeenten